szlovák nemzeti mozgalom

A szlovák kisebbség története a mai Magyarország területén - I. rész: A szlovákság 18. századi letelepedése

A szlovák népesség aránya az 1880-as években (Wikipedia)

A török kiűzése után Magyarország történetének legjelentősebb telepítési programja kezdődött meg a 18. században annak érdekében, hogy a túlnépesedett területek lakosságával benépesítsék a törökellenes harcok során elnéptelenedett területeket. Ennek részeként született meg az a máig meglévő szlovák kisebbség, amely a mai Magyarország, Románia és Szerbia területén él. A magyarországi szlovákok történetét áttekintő cikksorozatom első részében azt mutatom be, miképp települtek meg a szlovákok a 18.

Szlovák lelkész, magyar történész – Haan Lajos naplója és levelei

Január 19-én került sor a Kor/ridor könyvek legújabb kötetének bemutatójára. A rendezvénynek a budapesti Szlovák Intézet adott otthont. Az egyelőre még csak szlovák nyelvű kiadásban megjelent könyv Haan Lajos evangélikus lelkész levelezésének és naplójának válogatását tartalmazza. A kötet az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának és a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének közös munkája révén jött létre, Demmel József és Katona Csaba szerkesztésében.

Ľudovít Štúr magyar szemmel

Ľudovít Štúr a 19. századi szlovák történelem legnagyobb hatású szereplője, a modern szlovák nemzet kiemelkedő alakja. Születésének 200. évfordulóját, 2015-öt ezért Szlovákiában Ľudovít Štúr évének nyilvánították. Ez alkalomból számos tudományos konferencia, tanulmánykötet, monográfia, színházi előadás és múzeumi kiállítás készült. Magyarországon a Szlovák Intézetben rendeztek konferenciát Ľudovít Štúr – magyar tükörben címmel.

A választás béklyójában – Gondolatok a 19. századi szlovák és magyar nacionalizmusokhoz

Az elmúlt év során jelent meg Demmel József kötete, a Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története (Pesti Kalligram, Bp., 286 p.). A könyv olyan jelenségre hívta fel a figyelmet, amely mind a (cseh)szlovák, mind a magyar nacionalizmus számára kezelhetetlennek bizonyult: a magyar (hungarus) politikai tudattal rendelkező, de szlovák anyanyelvű nemesi rétegre.

A magyar-szlovák közös múlt eltökélt kutatója – interjú Demmel Józseffel

Demmel Józsefnek fiatal kora ellenére már négy kötete megjelent. Az eseményeket munkáiban szlovák és magyar forrásokat egyaránt felhasználva közelíti meg, megkísérelve egyensúlyt teremteni közöttük. A Kor/ridor folyóirat felelős szerkesztőjével, az Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézetének tudományos munkatársával Szőts Zoltán Oszkár beszélgetett kutatásairól.