nemzetiségtörténet

A szlovák kisebbség története a mai Magyarország területén - I. rész: A szlovákság 18. századi letelepedése

A szlovák népesség aránya az 1880-as években (Wikipedia)

A török kiűzése után Magyarország történetének legjelentősebb telepítési programja kezdődött meg a 18. században annak érdekében, hogy a túlnépesedett területek lakosságával benépesítsék a törökellenes harcok során elnéptelenedett területeket. Ennek részeként született meg az a máig meglévő szlovák kisebbség, amely a mai Magyarország, Románia és Szerbia területén él. A magyarországi szlovákok történetét áttekintő cikksorozatom első részében azt mutatom be, miképp települtek meg a szlovákok a 18.

Háborús nacionalizmusok Kelet-Közép-Európában

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete és a Magyar Történelmi Társulat közös nemzetközi konferenciát tartott 2015. június 23-án, amely a közép-kelet-európai nemzetépítés intézményi, politikai, kulturális, gazdasági alapjait sikeresen lerakó nacionalizmusok háborús átalakulásának vizsgálatát tűzte ki célul. A rendezvényre a Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben című OTKA-kutatás keretében került sor.

Eltűnt gondolatok nyomában – kapcsolatok vonzásában

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet 2015. június 2-án emlékülést tartott a hazai nemzetiségtörténeti kutatás nemzetközileg elismert személyiségének, Kemény G. Gábornak tiszteletére.