magyar-vatikáni kapcsolatok

Az olasz–magyar barátság és a Vatikán

A Tolnai Világlapja 1927. április 6-i címlapja a Bethlen-Mussolini találkozó alkalmából

90 évvel ezelőtt, 1927. április 5-én Benito Mussolini olasz és Bethlen István magyar miniszterelnök a Palazzo Chigi dísztermében aláírta az olasz–magyar barátsági, békéltető eljárási és választott bírósági szerződést, amelynek köszönhetően a Horthy-korszak Magyarországának egyik legfontosabb politikai partnere Olaszország lett. A két ország külpolitikai céljait kevéssé ismerő, felületes szemlélő számára a szerződés minden bizonnyal csupán általánosságokat, formalitásokat tartalmazó papírost jelentett, azonban a nagypolitikai élet szereplői sejtették, hogy a kulisszák mögött messzemenő megállapodásokról esett szó.

Az elszigeteltségből kifelé - Magyarország és a Szentszék kapcsolatai

Magyarország történetében a kereszténység az államalapítástól kezdve fontos szerepet játszott. A magyar–szentszéki kapcsolatok a mai napig virágzóak, amelyet a témában rendezett konferenciák, megjelent könyvek sora bizonyít. 2016. március 7-én, délelőtt 10 órakor az Országház épületében mutatták be a tavaly megjelent, Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatai 1920–2015 című kötetet, amelyet Fejérdy András, az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója szerkesztett.

„Amikor a számozott pontokból összeáll a nyuszi” – interjú Kiss Gergely Bálinttal

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézet habilitált egyetemi docense, rendszeresen publikál középkori egyetemes és magyar történeti témákban. Kiss Gergely Bálinttal történettudományhoz vezető útjáról, oktatói, kutatói ars poeticájáról Novák Ádám beszélgetett.

Lendületben az egyháztörténeti kutatás – interjú Tusor Péterrel

Egyháztörténeti irányú kutatásait nemcsak egyeteme, de az Akadémia is támogatja. Neki sikerült először Magyarországra hívnia a Vatikáni Titkos Levéltár prefektusát. Tusor Péterrel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem habilitált egyetemi docensével, az Akadémia doktorával, az MTA-PPKE Lendület Egyháztörténeti Kutatócsoport vezetőjével Szőts Zoltán Oszkár beszélgetett.