Horthy Miklós

A Szovjetunió elleni hadba lépés újból elbeszélve

A Honvédelmi Kulturális Központban 2017. február 15-én mutatták be Andaházi Szeghy Viktor A magyar királyi honvédség részvétele a Szovjetunió elleni támadásban (Belvedere Meridionale, Szeged, 2016.) című kötetét. A könyv bemutatásában a kötet kiadója, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, Kiss Gábor Ferenc történész működött közre.

Kormányzóné a filmhíradókban

A Magyar Film Iroda Részvénytársaság (MFI) első heti filmhíradója 1924. február 27-én jelent meg a mozikban, s ezt követően folyamatos megjelenéssel 1944 végéig 1084 kiadást élt meg. Horthy Miklósné a híradók közel 15%-ban megjelent. Milyen kép tükröződött vissza a kormányzói családról?

Önképének fogságában – Horthy Miklós kultuszáról

Közel egy évtizedes kutatómunka eredményeként, 2015 végén jelent meg Turbucz Dávid A Horthy-kultusz 1919-1944 című könyve. A kötetet február 16-án, telt ház előtt Fodor Pál, Romsics Ignác és Ablonczy Balázs mutatta be az MTA Könyvtár és Információs Központ konferenciatermében.

Kerekasztal-beszélgetés a Horthy-korszakról

Horthy-kerekasztal 2015

Az ELTE Bölcsészettudományi Kara idén is otthont adott kulturális-szórakoztató rendezvényének, a Bölcsész Napoknak. A Történeti Intézeti Képviselet ennek keretében kerekasztal-beszélgetést szervezett a Horthy-korszakról. Ahogyan az várható volt, az érdeklődők megtöltötték a Szekfű Gyula Könyvtárat, Horthy Miklós személye, az őt övező kultusz és a nevével fémjelzett korszak iránt sok történészhallgató érdeklődik.

Magyar kormányzóhelyettes-választás London szemével

1941. április 3-án távirat érkezett a magyar külügyminisztériumba Barcza György londoni követtől, amely a következőképpen szólt: „Brit illetékesek közölték: őfelsége kormánya nem nézi el szó nélkül Magyarország részvételét egy Jugoszlávia elleni fegyveres akcióban. Ezt hadüzenetnek fogja tekinteni.” Közismert, hogy Teleki Pál örlődve a jugoszláv örök barátsági szerződés, államának húszéves revizionista propagandája, a hatalmas szomszéd – Németország – árnyéka és az angol üzenet között, véget vetett az életének néhány órával Barcza táviratának kézhez vétele után.

Horthy-kutatás az objektivitásra törekedve – interjú Turbucz Dáviddal

Turbucz Dávid kutatási területe Horthy Miklós 1919 és 1944 közötti vezérkultusza, Horthy megítélésének változásai az első világháborútól kezdődően napjainkig és Horthy Miklós élete. Összegezve: minden, ami Horthy. A 2011-ben megjelent Horthy Miklós című könyv szerzőjének kutatási témája megosztja a mai magyar közvéleményt. Érdemes volt ekkora fába vágni a fejszéjét? Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének fiatal kutatójával a kezdetekről, a tanulmányairól, könyvének fogadtatásáról és a további terveiről beszélgettünk.