hátország

Harctér és hátország – az első világháború gazdasági és társadalmi hatásai

„…számolni kell a háborúnak a társadalmi élet összes viszonyait felforgató rettentő hatásával.” – írta Tisza István 1914. augusztus 2-án minisztertereinek. E szavakat választotta Völgyesi Zoltán a L’Harmattan és a Magyar Nemzeti Levéltár közös gondozásában, 2016 végén megjelent könyve egyik mottójának.

„Felsóhajt, ha százig vénül: Hol lennék már Dreher nélkül!”

2016. december 13-án nagy érdeklődés mellet került megrendezésre a második Történész Sörest a Budapest Klisé Bárban. Ezúttal az esemény meghívott előadója Katona Csaba, az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, az est moderátora pedig Szőts Zoltán Oszkár, az MNL főosztályvezető-helyettese, az Újkor.hu főszerkesztője volt.

Amikor a rozsdás vasajtó rácsukódott a Monarchiára – 1916: a „régi világ” utolsó éve

1916. november 21-én elhunyt I. Ferenc József, és a toposz szerint az ő távozásával véget ért egy korszak. Zilahy Lajos azt írta, olyan volt az uralkodó halála a háború közepén, „mintha egy nagy rozsdás vasajtó rácsukódott volna egy sötét pincére”. De valóban így volt-e? A Politikatörténeti Intézet 1916 – A régi világ és a régi Magyarország utolsó éve? című konferenciáján arra keresték a választ, hogy a különböző nézőpontokból, az eltérő aldiszciplínák – politikatörténet, társadalomtörténet, gazdaságtörténet, hadtörténetírás stb. – felől mennyire tűnik korszakhatárnak a különösen véres világháborús év.

Harctéri mindennapok - közelebb kerülni a világháborúhoz

2016. szeptember 6-án, tárogató hangja nyitotta a budapesti Kossuth Klubban tartott könyvbemutatót, amelynek keretében a „Mesék a Nagy Háborúból. Kovács György harctéri naplója” című kötet került bemutatásra. A könyvet szakmai oldalról Pintér Tamás (történész), Ifj. Bertényi Iván (történész), Szabóné Bognár Anikó (történész-néprajzkutató) értékelte. Berecz András ének- és mesemondó, továbbá Barvich Iván, a népi fúvós- és pengetős hangszerek művésze előadásaikkal színesítették a rendezvényt.

„…szeretnék már a fenébe menni.” – Az Újkor.hu a Budapest Pontban I.

Szőts Zoltán Oszkár és Katona Csaba

Az Újkor.hu és a Budapest Pont közös programsorozata izgalmas előadással veszi kezdetét 2016. március 30-án. Szőts Zoltán Oszkár főszerkesztő és Katona Csaba rovatvezető az első világháború eseményeit a mikrotörténelem szemüvegén keresztül vizsgálja majd. A két előadó arra a kérdésre keresi a választ, hogy vajon miként élte meg a front és a hátország a történelemkönyvek lapjairól ismert eseményeket.

Világháborús pillanatképek a hátországból: egy centenáriumi konferencia utóélete

2015-ben Budapesti hétköznapok 1914 – A Nagy Háború hátországának életképei címmel adta közre Budapest Főváros Levéltára annak a konferenciának az anyagát, amelynek 2014-ben adott otthont. Rendhagyó módon azonban nem egy tanulmánykötet foglalja össze a konferencia résztvevőinek eredményeit, hanem az érdeklődők egy DVD jóvoltából nyerhetnek betekintést az első világháborús fővárosi hátország mindennapjaiba. A digitális kiadványt Teleki András ismerteti meg Olvasóinkkal.

Oldalak