Hangok a keszonból - Gondolatok a Megáll az idő című örökszép film kapcsán

Gothár Péter és Bereményi Géza 1981-es filmalkotása az 1960-as évek fiatalságáról, az 1956-os megtorlásokat követő ocsudásról. A film megtekintéséhez vagy újra megtekintéséhez Bern Andrea csinál kedvet és villant fel szempontokat Olvasóink számára.

Heti ajánló: Gyilkosságok és emberi jogok

„A velünk élő történelmet” számos rendezvény tárja elénk. Hetente jelentkező cikksorozatunk a Naptárunkban ajánlott programokat ismerteti. A 2016/48. héten szó lesz többek között az információs műveltségről, 1956-ról, Görgeiről, a középkori városokról, a második világháborúról, a Balatonról, a Szent Koronáról, Dózsa Györgyről, a rendi országgyűlésekről, az emigrációról és emberi jogokról illetve a tiszazugi arzénes gyilkosságokról is.

„Vele zuhan a másik…” – A Mussolini-imádat anatómiája

Christopher Duggan brit történész A bódult nemzet című könyve nemcsak abban egyedülálló, hogy magyar nyelven talán elsőként mutatja be ilyen teljességgel az olasz fasizmus létrejöttét, működését, bűntetteit és bukását, hanem hogy mindezt igen sajátos nézőpontból teszi. A nagy történelmi események tárgyalása mellett figyelmet fordít a történteket megélő emberek nézőpontjára, s levelek, naplók és visszaemlékezések egész sorát felvonultatva próbál választ keresni arra a kérdésre, hogy mi lehetett Mussolini elképesztő sikerének titka.

Konferencia az utolsó magyar királykoronázásról

2016. november 23-24-én Szegeden „Fogadd a koronát…” Ünnep és válság, hagyományok és reformkoncepciók, múltpercepciók és jövőképek Magyarország utolsó koronázási szertartása körül címmel tartottak konferenciát a Szegedért Alapítvány támogatásával, az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az SZTE Magyar Jogtörténeti Tanszéke és Európai Jogtörténeti Tanszéke, az MTA SZAB Jogi Szakbizottsága, az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem és a Solymossy Sándor Egyesület szervezésében. A rendezvény több programja az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportjával együttműködve valósult meg.

Észak-Alföld a szocializmusban a városi polgárság szemével

2016. november 25-én 10 órától a Bihari Múzeum ad otthont a Bihar-kutatás 2016 – Az Észak-Alföldi régió városainak szocialista kori történte című konferenciának. A 2014-ben megrendezett első Bihar-kutatás konferenciát követően – melynek beszámolója itt olvasható – idén egy kérdés, a szocialista város köré szervezték az előadásokat. Mai cikkünkben ezt a programot ajánljuk az olvasók figyelmébe.

„Új könyvtár virul…” Kötetbemutató   a Klimo Könyvtárban

2016. október 28-án 17 órakor, Pécsett, a Pécsi Egyházmegye Dóm-kőtárának előadótermében gyűlt össze a hallgatóság az „Új könyvtár virul itt tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent.” Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban című kötet (Pécs, 2016) bemutatására rendezett eseményen.

„Ha az ember férfiszakmát választ nőként…” – interjú Ring Évával

Történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kelet-Európa Története Tanszék címzetes egyetemi tanára. Tudományos munkássága során foglalkozott a felvilágosodás kelet-közép-európai hatásával, a modern nemzetek kialakulásával és a nemzeti kisebbségek helyzetével a Habsburg Monarchiában. Ring Évával Matolcsi Réka és Szilágyi Adrienn beszélgetett.

„A változástól javulást várva...” - Politikai harcok és alkuk a 18. században

Az abszolutista európai államokhoz képest a 18. századi Magyarország politikai életében sokkal szélesebb rétegek vehettek részt. A magyar rendek hatalma a vármegyerendszeren nyugodott – s széles körű jogosítványokkal rendelkeztek a törvényhozás és az adókivetés terén. Az időnkénti országgyűléseken a korabeli uralkodók nemegyszer találták magukat szembe a magyar rendi érdekekkel, s így a diéták az éles politikai küzdelmek vagy épp az alkudozások színterei lettek. Szijártó M. István új könyve ezt a kérdéskört mutatja be – eddig sosem látott részletességgel.

„Mik voltak a forradalmak jelképei?” – Konferencia a Szabadág Kódjairól

November 8-án a Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum közös konferenciát rendezett. Az eseményen az 1848-as, valamint 1956-os forradalmak közti, a szimbólumok nyelvén kifejezett kapcsolatot igyekeztek áttekinteni az előadók. Bereznay István beszámolója.

"Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat..."

2016. november 22-én a a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége, a Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Szovjet fogságba hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében címmel tudományos konferencióat rendezett a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának Ráday utcai épületében. Az eseményről újszerű módon két beszámolót is olvashatnak.

Kolozsvár 700 – múlt, jelen és jövő

Közhírré tétetik, mindenkinek a tudtára adatik: Kolozsvár 700 éve királyi város! Az I. Károly király által hétszáz évvel ezelőtt városi rangra való emelés évfordulója alkalmából egy átfogó nemzetközi tudományos konferenciára került sor november 10–13. között a kincses városban. A konferencia szervezésében részt vevő intézmények a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Fakultása, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári kara, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, illetve a Román Akadémia Erdélyi Tanulmányok Központja voltak. A rendezvényen több mint 30 hazai és külföldi, történeti, kulturális és felsőoktatási intézmény, illetve levéltárak és múzeumok munkatársai vettek részt, az előadások a témakörbe illeszkedően, a középkortól napjainkig vették számon a városi élet kialakulását, működését, különböző aspektusait. Kolozsvár központi szerepet játszott ugyan, azonban nem csak a várossal foglalkozó előadások hangzottak el.

Magyarország 1956-2016, egy forradalom utóhatásai – beszámoló az Albertai Egyetem konferenciájáról

Az 1956-os magyar forradalom nemcsak hazánk múltjában foglal el fontos helyet, hanem a világtörténelem része is. Ennek több oka is van, például a korabeli médiavisszhang, a nemzetközi reakciók vagy az országot elhagyó menekültek befogadása a nyugati világban. Így nem meglepő, hogy külföldön is rendeztek konferenciákat a hatvan évvel ezelőtti magyar történelmi esemény kapcsán. A következő sorok a kanadai Edmontonban, az Albertai Egyetem Wirth Osztrák és Közép-európai Tanulmányok Intézetében 2016. október 27–28-án megrendezett konferenciáról számolnak be.

Meghalt a király. Éljen a király!

2016. november 15–16-án kétnapos nemzetközi tudományos konferenciát rendeztek a Bécsi Magyar Történeti Intézet szervezésében Le roi est mort. Vive le roi! Tod, Begräbnis und Krönung 1916 címmel a bécsi Collegium Hungaricumban és a Magyar Nagykövetségen. A tanácskozáson összesen 13 előadás foglalkozott az újkori magyar történelem egyik legfontosabb személyisége, Ferenc József 1916. november 30-i temetésével és az utolsó osztrák császár és magyar király, IV. Károly 1916. december 30-i budai koronázásával.

Száztíz éve nyílt meg a Szépművészeti Múzeum

A múzeum 1906. december 6-án tárta ki kapuit az érdeklődők előtt. Igaz, már december 1-én megnyitották. A kissé talán rejtélyesnek ható öt napos csúszás mögött azonban nem kell semmiféle logikátlanságot vagy szervezési hibát gyanítani. Egyszerűen csak annyi történt, hogy december elején épp a magyar fővárosban időzött Ferenc József – egykori miniszterelnöke, Andrássy Gyula gróf szobrát avatta fel Budapesten – s szoros programja során 1-én tudott időt szakítani a megnyitóra.