Heti ajánló: 56-os programok sokasága a következő héten

„A velünk élő történelmet” számos rendezvény tárja elénk. Hetente jelentkező cikksorozatunk a Naptárunkban ajánlott programokat ismerteti. A 2016/41. hetet az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához kapcsolódó programok uralják: lesz szó a forradalom koreai vonatkozásairól, a korszak viseleteiről, az ELTE Bölcsészkarának eseményeiről, továbbá városnéző túrát is szerveznek 56-os témában.

Drogista tanulóleányból tiszteletbeli főkonzul – Vasfüggöny kölnivel

2016 tavaszán mutatták be Szablya Ilona Vasfüggöny kölnivel – Magyarország 1942–1956 című önéletrajzi kötetét. A könyvet népszerűsítő magyarországi „körút” keretében a szerző és a szöveget magyar nyelvre átültető Jeney Attila járt a Budapesti Vigadó után Cegléden és Pécsett is. Az 1956-os megemlékezésekre hangolódva egy izgalmas életút kalandos epizódjait tárgyaló olvasmányt ajánlunk Olvasóink figyelmébe.

„A bús bitókra hittel nézzetek!” - Főhajtások a nemzeti emléknapon

A nemzeti gyásznap keretében idén is országszerte felgyúlnak az emlékezés lángjai. Koszorúzással, mécsesgyújtással, szentmisékkel és előadásokkal történik főhajtás az 1848-1849. évi magyar szabadságharc mártírjai előtt. Október 6-án minden településen megidézik a szabadságharc leverését követő időszak hangulatát, alábbi összeállításunkban a fővárosi program mellé több kapcsolódó rendezvényt válogattunk.

Budapest

Konferencia a középkori királynékról az Ország Bölcsőjében

Királynék a középkori Magyarországon és Európában címmel konferenciát szervezett  Székesfehérvár Megyei Jogú Önkormányzata, valamint a Városi Levéltár és Kutatóintézet. Az előadókat az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontból, a Debreceni Egyetemről és az Eötvös Lóránd Tudományegyetemről érkeztek, a királynéi méltóságról, jövedelemről, a mérges Beatrixról, az utolsó Árpád özvegyéről, valamint II. Ulászló francia feleségéről tartottak előadást. A szimpózium levezető elnökei Pósán László és Zsoldos Attila voltak, köszönőt mondott Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere. A beszámolót és a képeket Önkormányzati Kommunikációs Központ Székesfehérvár bocsátotta rendelkezésre.

A helytörténet napja Szolnokon - Beszámoló a Levéltári Napról

Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára 2016. szeptember 13-án rendezte meg a „Levéltári Nap” című tudományos-ismeretterjesztő konferenciáját a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat dísztermében. A „Levéltári Nap”, amely az intézmény éves fő eseményének számít, idén 19. alkalommal került megrendezésre azzal a céllal, hogy a hallgatóság megismerhesse a levéltárosok és a meghívott történészek legújabb kutatási eredményeit.

„…viharos időkben is sikerült megőriznem önmagamat…” – Jakó Zsigmond életpályája

A magyarországi és a romániai magyar történettudomány egyik legmeghatározóbb képviselője, az Erdélyi Múzeum Egyesület igazgatója, Jakó Zsigmond élete és munkássága során szüntelen arra törekedett, hogy az erdélyi okleveleket, kéziratos anyagokat megóvja és kutathatóvá tegye más történészek számára. Az általa írt művek úttörőnek számítottak, mivel olyan szempontból közelített egy-egy téma felé, amely akkoriban még nem volt megszokott: a társadalomtörténeti megközelítés irányából.

1916 ősze a délnyugati és a romániai harctereken

1916 szeptemberében az amúgy is több fronton harcoló Osztrák-Magyar Monarchia újabb ellenséggel nézett szembe Románia hadüzenete után. Az első világháború harmadik évére emlékezve több konferenciát rendeztek már idén (például a bukaresti Balassi Intézetben, vagy a Politikatörténeti Intézetben), azonban hadtörténelmi aspektusait külön nem vizsgálták eddig. A hiányt a Hadtörténeti Intézet és Múzeum október 13-án rendezett nemzetközi konferenciája pótolta.

Amikor a rozsdás vasajtó rácsukódott a Monarchiára – 1916: a „régi világ” utolsó éve

1916. november 21-én elhunyt I. Ferenc József, és a toposz szerint az ő távozásával véget ért egy korszak. Zilahy Lajos azt írta, olyan volt az uralkodó halála a háború közepén, „mintha egy nagy rozsdás vasajtó rácsukódott volna egy sötét pincére”. De valóban így volt-e? A Politikatörténeti Intézet 1916 – A régi világ és a régi Magyarország utolsó éve? című konferenciáján arra keresték a választ, hogy a különböző nézőpontokból, az eltérő aldiszciplínák – politikatörténet, társadalomtörténet, gazdaságtörténet, hadtörténetírás stb. – felől mennyire tűnik korszakhatárnak a különösen véres világháborús év.

Ferenc József (nem csak) magyar szemmel – Nemzetközi tudományos konferencia Bécsben

A Franz Joseph (nicht nur) aus ungarischer Sicht [Ferenc József (nem csak) magyar szemmel] címmel megrendezett nemzetközi tudományos konferenciára 2016. szeptember 26–28. között került sor Bécsben, a Collegium Hungaricum épületében. A rendezvény magas szakmai színvonala az előadóknak, olajozott és kellemes légkörben történt lefolyása pedig elsősorban a szervezés oroszlánrészét magára vállaló ifj. Bertényi Ivánnak, a Bécsi Magyar Történeti Intézet (BMTI) vezetőjének és a Collegium Hungaricum (CH) tudományos igazgatóhelyettesének, valamint a CH munkatársainak köszönhető.

Egy várkastély építésének rejtélye – Beregszentmiklós

Rendhagyó történések folynak a beregszentmiklósi várkastélyban. 2001-ben Bartosh József festőművész és felesége negyvenkilenc évre bérbe vette a kárpátaljai Beregszentmiklós/Szolyvaszentmiklós/Csinagyijovo területén található romos várkastélyt azzal a céllal, hogy mindennapi tevékenységüket, művészetüket, kapcsolataikat latba vetve felvirágoztassák azt. Kezdeményezésük szimpatikus, írásunkban segítséget kívánunk nyújtani a várkastélyban működő történeti múzeumnak és az odalátogató turistáknak.

„Olaszország háborús évtizede” - beszámoló egy skóciai konferenciáról

2016. szeptember 6–7-e között Skócia egyik legnagyobb városa, Glasgow a két világháború közötti Olaszországgal foglalkozó történészek találkozóhelyévé lépett elő, a város legjelentősebb egyeteme – University of Strathclyde – adott otthont az Italy’s Decade of War: 1935–1945 in International Perspectives [Olaszország háborús évtizede: 1935–1945 nemzetközi perspektívákban] címet viselő nagyszabású konferenciának. A kétnapos esemény kiemelkedően jól szervezettnek bizonyult, s a szakmai tanácskozás mellett arra is lehetőségük nyílt a résztvevőknek, hogy bepillantást nyerjenek Skócia kulturális, történeti emlékeibe.

Üzleti fogások és tankönyvi csodabogarak – Tankönyvkiadók versenye a Horthy-korszakban

„Mérlegelésük serpenyőjébe csakis a qualitásnak a megállapítása kerül. Nincsenek mellékszempontok, se befolyásos nevű tankönyvírók, se ügynöki fogások és erőszakoskodások. A tankönyvek versenyében az győz, amelyik a legjobbnak találtatik, amelyik segítő társa a tanárnak, hű vezetője a növendéknek és igaz szolgálója a magyar tudományos kultúrának.”– hirdette a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 1926. március 15-i kiadói jelentésében (Hivatalos Közlöny 6. sz. XXXIV. évfolyam. 62.). Valóban ilyen nemes célok irányították a Horthy-korszak tankönyvkiadóit? Vagy igyekeztek minden lehetőséget, üzleti fogást kihasználni arra, hogy a tankönyvpiacon minél erősebb pozíciókat szerezzenek?

Megtorlás a szabadságharcban és a neoabszolutizmus idején

Október 6-án nemcsak az aradi tizenhárom vértanú, illetve Batthyány Lajos kivégzésére, hanem a magyar társadalom jelentős részét érintő, a szabadságharcot követő megtorlásra is emlékezünk. Cikkünkben azt kívánjuk ismertetni, hogy milyen büntetésekkel sújtotta a birodalmi kormányzat és a katonaság az uralkodóházzal szembeszegülőket a szabadságharc során, illetve azt követően.